תאום תכנון

תאום תכנון


תאום תכנון
– תכנון הפרויקט הוא אבן הדרך הראשונה והחשובה בדרך לפרויקט מוצלח.

כיוון ששלב זה הינו חשוב להצלחת הפרויקט, וגם הוא משלב דיסציפלינות שונות וחשובות, ניהול תאום התכנון במנור פרויקטים מנוהל על ידי אדריכל מנוסה.

שירות של תאום התכנון מורכב במספר שלבים חשובים.

 • הכנת פרוגרמה – תכנון נכון מתחיל בביצוע פרוגרמה של הצרכים והשימושים בפרויקט. הפרוגרמה לוקחת בחשבון התאמה מקסימלית למצב קיים, וחשיבה גם על מצב עתידי. פרוגרמה טובה לוקחת בחשבון את מכלול הצרכים של משתמשי הפרויקט, הן של המשתמשים הישירים והן של המשתמשים העקיפים והמזדמנים בפרויקט.
 • איתור היועצים הנכונים לפרויקט – עלויות יועצים בפרויקט אינן חלק מהעלויות הכבדות בפרויקט, ועדיין לשימוש ביועצים מתאימים לכל פרויקט יש השפעה קריטית על הצלחת הפרויקט.
 • בכל פרויקט נדרש תמהיל יועצים ספציפי, בנוסף יש להתאים את היועץ הספציפי לפרויקט הספציפי.
 • תיאום התכנון – לאחר איתור היועצים יש לבצע תיאום טוב בין המתכננים השונים על מנת לקבל בסוף התהליך תכנון אחד קוהרנטי שמתאים למבנה ולצרכים ושלוקח בחשבון את כל מה שנדרש והוגדר בשלב הפרוגרמה. לכן, לאחר קבלת תוכניות התכנון אנו בודקים ובוחנים את האינטגרציה בין תוכניות המתכננים השונים לתוכנית האדריכל על מנת לוודא שאין התנגשויות ותקלות ביניהם.
 • תרגום התכנון לתוכניות ביצוע – על מנת שהתכנון יתרגם בצורה טובה לביצוע ויקרה בפועל יש כמובן לוודא שהתוכנית מתורגמת למסמכים שיבטיחו ביצוע בהתאם. שלב התכנון מסתיים במספר תוצרים חשובים:
  – כתבי כמויות,
  – מסמכים ליציאה בהליכים תחרותיים לבחירת קבלנים מבצעים,
  – תקציב הפרויקט 
דילוג לתוכן